DEPRESJON

Forskning viser at hver annen depresjon er en bipolar depresjon eller en depresjon innen det bipolare spekter
- slik depresjon skal behandles på annen måte.

Symptomene på slik depresjon er svært lik vanlig depresjon (unipolar depresjon) - det forekommer derfor svært ofte feilbehandling av disse pasientene da tradisjonelle behandlingsmetoder for depresjon vanligvis ikke har tilstrekkelig effekt over tid.

De mest vanlige symptomene på depresjon er:

bulletNedsatt stemningsleie
bulletNedsatt lyst og initiativ til å gjøre rutinemessige aktiviteter
bulletNedsatt utholdenhet
bulletSøvnproblemer
bulletFølelse av angst / uro
bulletNedsatt konsentrasjon
bulletRedusert interesse for medmennesker og omgivelsene
bulletFølelse av mindreverdighet
bulletNedsatt livslyst

Plagene med depresjon er ofte så "folkelige" at de ironisk nok alt for ofte ender opp feilbehandlet. Les mer om depresjon, bipolar depresjon, utredning og behandling av depresjon her på nettsiden. Har du symptomer på depresjon? Sjekkliste for symptomer på depresjon finner du her.

Psykia AS er en spesialisert klinikk for nettopp utredning og behandling av stemningslidelser og beslektede lidelser (depresjon, bipolar depresjon, bipolar lidelse, bipolar spektrum, angst, bulimi). Vårt fokus er en helhetlig tilnærming hvor vi ser samtlige sider ved sykdom- men og gir deg raskt den hjelpen DU trenger. Vi tar bla. avanserte utredninger av hjernen, med tanke på valget av behandlingsmetoder for å fjerne din angst eller depresjon

Vi utreder og lidelser som medfører forstyrrelse i aktivitet eller oppmerksomhet (ADHD / ADD)

Våre spesialister, psykiatere og psykologspesialister, har lang erfaring i behandling av depresjon.

Psykia AS tilbyr også psykomotorisk fysioterapi for pasienter med kroppslig tilleggsproblematikk som man ofte ser hos de som sliter med depresjon og angst.

Psykia AS er av HELFO valgt som hovedleverandør i 6 fylker for behandling av pasienter som har fått brudd på behandlingsfristen ved offentlige poliklinikker innen psykisk helsevern og rus. Les mer om fristbruddordningen her.

Vårt hovedkontor holder til i lokaler like ved IKEA på Slependen: Besøksadresse: Billingstadsletta 13 B, 1396 Billingstad.

Postadresse: Postboks 126, 1312 Slependen.

Kontakt oss på post@psykia.no eller telefon 41 44 66 66 for nærmere informasjon / avtale for utredning og behandling av depresjon.

aaaaaaaaaaaaiii